Onderzoek wetgeving en financiering ouderenzorg

Om er achter te komen waar zorgprofessionals precies tegenaan lopen is in 2017 een storytelling onderzoek gedaan onder een zestal wijkverpleegkundigen. Dit houdt in dat zorgverleners aan het woord komen over hun concrete werkervaringen. Door het in kaart brengen van hun verhalen (oprechte ervaring) krijgen we een inkijkje in hun dagelijkse praktijk: wat motiveert en frustreert de zorgverlener, wat werkt goed en welke belemmeringen komen ze tegen?

De resultaten daarvan zijn aan een groep zorgverleners en experts op het gebied van wetgeving in de ouderenzorg voorgelegd, op basis waarvan de e-learning module en deze website gemaakt zijn.

De resultaten van het onderzoek zijn samen te vatten aan de hand van de volgende thema’s:

1. Schotten tussen wetten;
2. Overlap tussen de Zvw en de Wlz;
3. Overlap tussen de Zvw en de Wmo (waaronder voeding);
4. Onduidelijkheid over dementiezorg/casemanagement;
5. Verschillen tussen Wlz en Zvw bij palliatieve zorg;
6. Administratieve druk van zorgverleners.

Lees meer in de samenvatting onderzoek wetgeving ouderenzorg