Onderzoek onder verzorgenden

Om er achter te komen wat verzorgenden onder leiderschap verstaan en uit te vinden wat zij nodig hebben om meer leiderschap te tonen gaan we het gesprek met hen aan. De onderzoeker heeft 3 ambassadeurs voor de verzorgende en met 3 verzorgenden van het Platform verzorgenden van V&VN gesproken m.b.v. de methode storytelling. Hiermee heeft ze concrete ervaringen van de verzorgenden opgehaald: wat doen en laten de verzorgenden in hun dagelijkse werk, hoe werken zij samen met andere professionals, hoe profileren zij zich, wat werkt goed en welke belemmeringen komen zij tegen? En welke ondersteuning hebben zij nodig?

De uitkomsten van dit onderzoek is getoetst in 2 rondetafelgesprekken, waarin we met de aanwezige verzorgenden getoetst hebben of we volledig zijn en of onze bevindingen kloppen. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer verwacht.