Onderzoek onder experts

Ook experts hebben we in interviews en een expertbijeenkomst bevraagd wat zij onder verzorgend leiderschap verstaan en waarom zij het belangrijk vinden dat verzorgenden leiderschap vertonen. De resultaten worden, gekoppeld aan de resultaten van het onderzoek onder verzorgenden en het literatuuronderzoek, verwacht in de zomer van 2019.