Hulpmiddelen bij (Team)Leren

Het kernkwadrantmodel
Werkboek teamleren (Vilans)
Interpretatie-ladder
Model van Tuckman

Soms loopt het leren in je team niet zoals je had gehoopt. Je wil graag een verandering of ontwikkeling in gang zetten, maar je krijgt je collega’s niet mee. In dat geval kunnen er natuurlijk meerdere factoren een rol spelen. Was jouw boodschap wel duidelijk genoeg? Sluit jouw verhaal wel voldoende aan bij het denkniveau van je collega’s? Begrijpen jouw collega’s wel waarom jouw verandering nodig is? Is er sprake van weerstand in je team? Bij dit thema helpen we je met allerhande informatie, testen en instrumenten op weg om teamleren ook in een team waar het allemaal niet zo soepel verloopt, op gang te brengen. Ook bij dit thema geldt dat het soms fijn is om raad te vragen aan een ervaren collega of leidinggevende.

Het kernkwadrantmodel

Daniel Ofman is de grondlegger van het bekende gedragsmodel: het Kernkwadrant model. Dit model helpt je bij het inzichtelijk en bewust maken van je persoonlijke kwaliteiten en die van je collega’s. Het werken met kernkwadranten kan ondersteunen bij teamontwikkeling en teamleren. Deze twee artikelen geven je informatie over het kernkwadrantenmodel. Op de website van Daniel Ofman zelf kan je terecht voor informatie, video’s en producten zoals o.a. het kernkwadrantenspel.
Kernkwadrant van Daniel Ofman
Werken met kernkwadranten

Werkboek teamleren (Vilans)

Het online werkboek Teamleren van Vilans biedt veel informatie, inspiratie en instrumenten, om het leren met en in je team in gang te zetten. Per thema zijn kennis, werkvormen en instrumenten bij elkaar gebracht

Interpretatie-ladder

Heb je dat weleens: het gevoel dat je volledig langs elkaar heen praat of dat de ander je maar niet kan of wil begrijpen? De interpretatieladder kan je inzicht geven in waar dat hem in zit. Praat je echt over dezelfde dingen, kijk je er op dezelfde manier naar of ben je al conclusies aan het trekken, mensen aan het overtuigen en vandaar aan het handelen, terwijl je in de basis dezelfde feiten hebt.

In dit artikel vind je uitleg over de ladder en ook een invulformulier die je samen of ieder voor zich kan invullen. Het kan dus gebruikt worden om meer zicht te krijgen op je eigen maar ook op elkaars interpretatieladders. Het gaat dan vooral om de gesprekken die (kunnen) ontstaan tijdens en na het invullen van de ladders en de gezamenlijke betekenis die je zelf hierbij geeft. Zorg dat je niet opgesloten blijft in je “gelijk” vanuit je eigen ladder!

Model van Tuckman

Het model van B.W. Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Wil je zelf weten in welke fase van ontwikkeling jouw team zich bevindt? Deze test kan je hierbij helpen.