Inhoud project

Op 1 september 2016 is het nieuwe project “Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren” gestart onder leiding van lector Jacomine de Lange, gesubsidieerd door NPO/ZonMw.

Aansluiten bij persoonlijke wensen en behoeften van ouderen vraagt om een vernieuwend onderwijsaanbod, in nauwe samenwerking met ouderen met levenservaring en ervaringsdeskundigheid op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Uitgangspunten voor onderwijsvernieuwing zijn:

  • Zelfwerkzaamheid en initiatief van studenten en cursisten;
  • Ouderen, professionals en studenten werken samen in de onderwijsvernieuwing en in het onderwijs;
  • Ervaringsgericht leren;
  • Blended learning – een combinatie van online- en contactonderwijs gebruikmakend van verschillende didactische concepten.

Het komende jaar gaat het Kenniscentrum Zorginnovatie met de opleidingen Verpleegkunde en Ergotherapie, ouderenzorginstellingen in Rotterdam, gemeente Rotterdam, GENERO en het Van Kleef Instituut dit nieuwe onderwijsaanbod op het gebied van dementie ontwikkelen en uittesten.

Lees hier verder over het project.

samenwerken-dementiezorg