Het Positieve Gesprek

Mensen zijn niet hun aandoening of beperking. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat vaak uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Een positief gesprek voer je met dat in je achterhoofd. Na het invullen van de ZRR door de cliënt bespreek jij als zorgverlener met hem de uitkomsten. Wat is voor de cliënt echt belangrijk? Wat zou hij willen veranderen? Wat maakt zijn leven betekenisvol? En wat kun jij als zorgverlener doen om de cliënt te ondersteunen daar aan te werken?

Hoe gaan we dat doen?

Voor jou als zorgverlener betekent dit een andere manier van kijken naar je werk, naar je cliënt en naar de zorg die je geeft. Zorgverleners geven vaak aan dat het voeren van een gesprek over ADL meestal wel vanzelf gaat, maar dat het praten over leefplezier en welzijn niet altijd gemakkelijk is. Het ‘voelt’ wat vreemd om daarover met de cliënt te praten: “waar bemoei ik me mee?”. En we hebben dat vaak in onze opleiding niet geleerd. Om je daarbij te ondersteunen gaan we in dit project verschillende activiteiten uitvoeren:

  1. We maken nieuwe filmpjes over de ZRR waarin we de uitgangspunten van het positieve gesprek natuurlijk meenemen. Hoe vul je zo’n ZRR in? Hoe doe je dit samen met de cliënt? En hoe ga je dan het gesprek aan? Bij deze films maken we ook een werkboekje, waarmee je ook in je team aandacht kunt geven aan de films, de ZRR en het voeren van het positieve gesprek.
  2. Er is al een e-learning over de ZRR, maar ook die gaan we aanpassen door daar ook het positieve gesprek in te brengen. Dus niet meer vragen over de beperkingen van de cliënt, maar over wat hij belangrijk vindt en hoe je dat kunt ondersteunen.
  3. Uit ieder team worden drie zorgverleners geschoold in het positieve gesprek en het werken met de ZRR. Dit zijn korte, digitale scholingen. Na een aantal weken volgt dan een terugkombijeenkomst, waarin zij met de trainer kijken naar wat er goed ging en wat er beter zou kunnen. Ook dit vindt online plaats. Die drie zorgverleners gaan vervolgens in hun team dit bespreken met hun collega’s. Daar kunnen ze o.a. het werkboekje, de films en de e-learning bij gebruiken.
  4. Uit alle leermiddelen die we ontwikkelen halen we ook korte tips, vragen, etc. We sturen iedere twee weken de deelnemers en de teams een tip, zodat het onderwerp onder de aandacht blijft.
  5. En natuurlijk kun je met vragen bij ons terecht.
  6. Voor je cliënt ontwikkelen we een informatiebrochure en maken we ook een informatieve film, waarin uitgelegd wordt hoe de ZRR werkt en hoe hij hem in kan vullen.