Het Positieve Gesprek

Mensen zijn niet hun aandoening of beperking. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat vaak uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Een positief gesprek voer je met dat in je achterhoofd. Na het invullen van de ZRR door de cliënt bespreek jij als zorgverlener met hem de uitkomsten. Wat is voor de cliënt echt belangrijk? Wat zou hij willen veranderen? Wat maakt zijn leven betekenisvol? En wat kun jij als zorgverlener doen om de cliënt te ondersteunen daar aan te werken?

Hoe voer je een positief gesprek?

Voor jou als zorgverlener betekent dit een andere manier van kijken naar je werk, naar je cliënt en naar de zorg die je geeft. Zorgverleners geven vaak aan dat het voeren van een gesprek over ADL meestal wel vanzelf gaat, maar dat het praten over leefplezier en welzijn niet altijd gemakkelijk is. Het ‘voelt’ wat vreemd om daarover met de cliënt te praten: “waar bemoei ik me mee?”. En we hebben dat vaak in onze opleiding niet geleerd.

Bij de filmpjes die hieronder staan vind je ook een film over het positieve gesprek. Liever een gesprekskaartje: Klik dan hier.

Filmpjes over de ZelfredzaamheidsRadar en het positieve gesprek

Laurens, LOCOmotion en VKI hebben vier informatieve filmpjes gemaakt over de ZelfredzaamheidsRadar en het positieve gesprek. Klik op de foto om die te bekijken.