Onderzoek

Het onderzoek heeft drie speerpunten:

  • Ten eerste wordt onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zo lang mogelijk vitaal thuis kunnen blijven wonen.  Zelfredzaamheid van mensen met dementie en vitaliteit van de mantelzorger staat daarbij centraal;
  • Ten tweede wordt bekeken hoe  de omgeving – familie, buren, vrienden –mensen met dementie en hun naasten meer kunnen helpen;
  • Als derde wordt onderzocht hoe de woonomgeving beter kan worden ingesteld op de behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Denk bijvoorbeeld aan de bakker; als hij weet wat er speelt kan hij mensen met dementie positief benaderen en hen helpen. De wijdere omgeving en de wijk worden dus ook betrokken, om sociale betrokkenheid te stimuleren.

Het doel van dit onderzoek is om met deze drie speerpunten een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het onderzoek is praktijkgericht, dat wil zeggen: de vraag voor het onderzoek komt uit de praktijk, de resultaten komen ten goede aan de praktijk en het onderwijs, en de uitvoering van het onderzoek gaat ook in samenwerking met de praktijk. In het onderzoek kijken we naar de uitvoerbaarheid van de aanpak en naar wat het de koppels en professionals oplevert. Ook gaan we na wat de kosten van de nieuwe benadering zijn en welke competenties professionals nodig hebben om de aanpak uit te voeren.

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in wetenschappelijke artikelen. Maar ze worden ook vertaald in handige tools voor mensen met dementie en hun naasten, bruikbare instrumenten voor de praktijk, en in onderwijs- en bijscholingsmodules. Zodra deze tools en instrumenten beschikbaar zijn lees je dat uiteraard op onze website.

Voor een schematisch overzicht met meer informatie, klik hier: VitaDem Onderzoek uitleg.