Films ZRR+

In vier films leggen wijkverpleegkundigen Shirley Erkelens en Mirthe Zock uit hoe de ZelfRedzaamheidsRadar (ZRR) werkt en geven ze tips om het positieve gesprek met de cliënt te voeren over de ingevulde ZRR.

Film 1: De ZelfredzaamheidsRadar; ook voor u?

In deze film informeert Shirley haar cliënt wat de ZRR is en waarom hij ingevuld wordt.

Film 2: De 15 domeinen van de ZRR; welke zijn dat en wat houden ze in?

In deze film ligt Mirthe aan haar cliënt uit wat elk van de 15 domeinen inhoudt en geeft daar voorbeelden van.

Film 3: De ZRR; hoe vul je die eigenlijk in?

In deze film legt Shirley aan haar cliënt uit hoe je de ZRR invult.

Film 4: Het positieve gesprek; hoe voer je dat gesprek?

In deze film leggen Shirley en Mirthe uit hoe je een positief gesprek voert en welke vijf kernvaardigheden belangrijk zijn in dat gesprek.