Doelstelling programma Vitale Delta

Vitale Delta verstevigt de bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra, gemeenten en hogescholen onder andere via een uitwisseling tussen bestaande expertisecentra, Living Labs en werkplaatsen. Denk hierbij aan de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Centrum voor Vitaliteit in Leiden, Sportcampus Zuiderpark en het Medical Delta Living Lab ZiekenThuis. De doelstelling van Vitale Delta is het effectief bevorderen van vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud in de wijk door het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.