De ZelfRedzaamheidsRadar

De ZelfredzaamheidsRadar (ZRR) is een door LOCOmotion ontwikkeld, breed gebruikt instrument , dat oorspronkelijk ontwikkeld is om de zelfredzaamheid van je cliënten in kaart te brengen en samen te bedenken hoe je die kunt verbeteren, met en zonder hulpmiddelen of slimme technologie. De ZelfredzaamheidsRadar bestaat uit 15 domeinen (continentie, aankleden, mobiliteit, vrijetijdsbesteding, leervermogen, etc.) die je een cijfer (tussen 1 en 5) kunt geven. Als de cliënt op een bepaald domein lager scoort ga je zoeken naar verbeteringen. De zorgverlener is hierbij vaak in de ‘lead’.

Het project ZRR+ wil de cliënt (en zijn mantelzorger) in de lead brengen over zijn eigen leven door hem zelf te vragen de ZRR in te vullen en zelf per domein te kijken hoe het met hem gaat. Kan hij de dingen doen die hij belangrijk vindt, bijvoorbeeld als het gaat over hobby’s of sociale contacten? Waar loopt hij tegenaan als hij graag in het buurthuis wil blijven kaarten? Vervolgens gaat de zorgcoördinator met hem het gesprek aan over welke ondersteuning de cliënt nodig heeft om die dingen te blijven doen die zijn leven voor hem waardevol maken. Welke hulpmiddelen zijn er bijvoorbeeld? Kan eHealth hem helpen? En natuurlijk soms ook: welke zorg heeft hij nodig? In dit gesprek wordt gefocust op wat nog wel kan en wat de cliënt belangrijk vindt in zijn leven: wat geeft zijn leven glans? We noemen dat het ‘Positieve gesprek’, waarin naast aandacht voor ADL nadrukkelijk ook aandacht is voor welzijn en leefplezier.

Meer informatie over de ZRR vind je https://www.vankleefinstituut.nl/tools/zelfredzaamheidsradar/hier.