De verzorgende centraal

Rijckehove-04

Veel aandacht is het afgelopen jaar uitgegaan naar de wijkverpleegkundigen, gezien de indicatiestelling en organisatie van zorg binnen de zorgverzekeringswet, maar in de directe cliëntenzorg krijgen vooral verzorgenden zowel intra- als extramuraal direct te maken met de gevolgen van de transitie:

  • Nadruk op zelfredzaamheid en samenredzaamheid, informele zorg
  • Van zorgen voor naar zorgen dat: begeleiden en ondersteunen van cliënten i.p.v. verlenen van ADL zorg
  • Professionaliseringsslag verzorgenden: van ‘lieve’ naar vakbekwame zorgprofessional
  • Ethische vraagstukken: minder zorg voor cliënten, ‘laat ik ze niet in de steek?’; ‘maak ik mezelf niet overbodig en verlies ik mijn baan?’, ‘wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat?’
  • Transitie in gedrag en organisatie
  • Resultaatgericht werken: verzorgende zal meer de regierol hebben in de dagelijkse zorgverlening, waar de wijkverpleegkundige indiceert en organiseert
  • Ook zij krijgen te maken met meerdere financieringsstromen: Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg

Dit vraagt verandering op 2 fronten:

  1. Verzorgenden moeten een omslag in denken doormaken; van denken in termen van ‘zorgverlening’ en ‘kwaliteit van zorg’ en ‘geld’ naar denken in termen van ‘zelfredzaamheid’ en ‘betrekken informele zorg’ en ‘resultaten of ‘doelen’.
  2. Rol verzorgenden verandert: van vooral zorgverlener naar ondersteuner van cliënt en mantelzorg, regisseur van zorg, gezondheidsbevorderaar, professional en samenwerker.