Communicatie

Hoe communiceren we met onze cliënt in deze Coronatijd? Dat is soms lastig, zeker als we moeten videobellen of als we met beschermend materiaal (mondmaskers) moeten communiceren met mensen met dementie. En waar hebben we het dan over? Hier wat tips en hulpmiddelen.

  1. Communiceren met mensen met dementie in Coronatijd. Filmpjes van VKI en Ervarea over bijvoorbeeld contact maken met een mondmasker of hoe je kunt vertellen van de mantelzorg niet komt.
  2. Vlog ‘Communiceren met mensen met dementie in Coronatijd’. Door het Coronavirus is bezoek van naasten aan mensen met dementie die in verpleeghuizen wonen tijdelijk niet mogelijk. Dit leidt tot veel verdriet bij mantelzorgers, cliënten en zorgverleners. In deze vlog van VKI geeft Barbara Oppelaar (Ervarea) ons tips.
  3. Gesprek over Coronazorg moet ook over kwaliteit gaan. In dit artikel uit de Volkskrant betoogt Andries Baart dat als we anders leren denken over zorg, we veel schrijnend leed kunnen voorkomen. Gáán voor genezing, afzien van elk ingrijpen, gekust willen worden door je naasten, de dood bewust tegemoet gaan – laat mensen zelf kiezen hoe ze omgaan met de kwetsbaarheid van het bestaan.
  4. Praten over zieke en dood in tijden van Corona: In dit praktische en handzame boekje geven de auteurs van Morbidee tips voor het starten en voeren van gesprekken over het levenseinde in de Coronatijd.
  5. Gesprekshulp Palliatieve zorg in Coronatijd. Wil je palliatieve zorg verlenen? In deze gesprekshulp van O2PZ staan de belangrijkste uitgangspunten. Contacten met anderen zijn door het besmettingsgevaar.beperkt. Maak toch verbinding. Aandacht is het allerbelangrijkste wat je kunt bieden.
  6. Praten over ziekte en dood in tijden van corona, praktische tips voor een essentieel gesprek. Gesprekshulp van Bureau Morbidee om een gesprek te starten over ziekte en dood.
  7. Stappenplan voor contact op afstand met ongeneeslijk zieke patiënten. Hoe kun je in deze tijden met de ongeneeslijk zieke cliënt toch een goed gesprek voeren, maar dan op afstand via beeldbellen? Een stappenplan gemaakt door Bureau Morbidee.
  8. Intimiteit en corona in Coranatijd: fysiek contact een gemis, magisch knuffelscherm en tips. Thuis in het verpleeghuis (onderzoeker bij Rutgers, Ymke Kelders) schreef een blog over het belang van intimiteit in deze tijden.