Beoogde resultaten

Door ouderen, docenten en professionals wordt een onderwijsaanbod op het gebied van dementie ontworpen dat ingepast kan worden in een reguliere cursus, maar ook apart als interprofessioneel onderwijs aangeboden kan worden. Onderdelen ervan zijn webinars, workshops en inspirerende debatten. De onderzoekers en studenten ontwerpen een andere manier om praktijkopdrachten te implementeren in het onderwijs, die garandeert dat ouderen, studenten en professionals in wonen, welzijn en zorg samenwerken. De onderzoekers ontwerpen een opdracht voor studenten om zelf een studentenorganisatie op te zetten voor wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ouderen spelen een rol bij de behoefteanalyse, het ontwerp en de uitvoering van het onderwijs en ook bij de beoordeling van de praktijkopdrachten.