Ambities

Om onze ambities te realiseren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. Het versterken van competenties van zorgprofessionals, social workers, docenten en studenten verpleegkunde en social work (mbo en hbo) rondom het indiceren en organiseren van samenhangende zorg en ondersteuning van thuiswonende kwetsbare ouderen waarbij sprake is van complexe (meervoudige) problematiek. Hierbij wordt expliciet ingezet op de rol van regisseur en samenwerker;
  2. Het delen van reflecties en ervaringen in een breed samengesteld gezelschap van professionals, docenten, ervaringsdeskundigen en studenten om van daaruit te werken aan producten voor onderwijs en praktijk, te weten:
    • casusbeschrijvingen en opdrachten voor wijkprofessionals en studenten met een focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie;
    • een verhalenbundel geschreven vanuit perspectief van ouderen met focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. We gebruiken daarbij de storytelling methode;
    • een ervaringen bundel met geleerde lessen van professionals, docenten en studenten vanuit de twinning;
    • richtlijnen en/of methodiekbeschrijvingen (zorgpaden) die het interprofessionele samenwerken in de wijk ondersteunen.