Aanbevelingen

Nadat we beschreven hebben wat verzorgenden nodig hebben om meer leiderschap te tonen, hebben we de adviezen vertaald naar concrete acties om stap voor stap, met elkaar, leiderschap voor verzorgenden te ontwikkelen en stimuleren. Hieronder vind je de aanbevelingen voor het veld.

Aanbevelingen voor verzorgenden

 • Lees de praktijkvoorbeelden in dit boekje en maak het onderwerp bespreekbaar binnen jouw team.
 • Laat van je horen in de organisatie, neem deel aan adviesraden en bied jezelf aan als er bijvoorbeeld nieuw beleid ontwikkeld wordt in je organisatie.
 • Geef aan waarin jij je wilt ontwikkelen en bespreek dit in je organisatie.
 • Denk landelijk mee over de ontwikkeling en zichtbaarheid van je vak, zoals bij V&VN of landelijke onderzoeksprojecten of adviesraden.

Aanbevelingen voor zorgorganisaties

 • Creëer een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin verzorgenden de kans krijgen te groeien en hun leiderschapsrol kunnen oppakken.
 • Geef verzorgenden kansen om hun vak te verbreden, bijvoorbeeld met (interne) ambassadeurstrajecten of inhoudelijke aandachtsgebieden.
 • Ga in gesprek met verzorgenden en inventariseer welke opleidingen, trainingen of tools zij nodig hebben om verzorgend leiderschap te ontwikkelen en steun hen in hun keuze.
 • Betrek verzorgenden bij het beleid van de organisatie, laat hen deelnemen aan werkgroepen en professionele adviesraden.
 • Laat verzorgenden merken dat ze waardevol zijn, luister naar hun input.
 • Stimuleer verzorgenden om deel te nemen aan landelijke platforms of faciliteer hen bij het zichtbaar maken van hun vak via blogs, vlogs of sociale media.

Aanbevelingen voor onderwijs

 • Neem de noodzakelijke competenties voor verzorgend leiderschap expliciet op in het curriculum.
 • Kijk kritisch naar de verkorte opleidingen IG en AG.
 • Geef aandacht aan beroepstrots in de opleiding en zet verzorgenden al in de opleiding in hun kracht om voor zichzelf en hun vak op te komen.

Aanbevelingen voor overheid en beroepsorganisaties

 • Bescherm het vak, en noem verzorgenden pas verzorgenden als ze mbo-opgeleid zijn.
 • Maak van verzorgende een beschermde beroepstitel en neem verzorgenden op in het BIG-register.
 • Vraag verzorgenden om hun mening en beschrijf samen met hen wat we in de thuis- en ouderenzorg nodig hebben om de zorg te leveren die we in de toekomst nodig hebben. Maak het vaak onzichtbare werk van verzorgenden zichtbaar.

Aanbevelingen voor onderzoek:

 • Doe nader onderzoek naar het onderscheid tussen vakmanschap en leiderschap: wat behoort tot de beroepscompetenties die iedere verzorgende moet bezitten en wat is dat ‘stapje extra’ dat een verzorgende een leider maakt?
 • Stimuleer/faciliteer meer onderzoek naar verzorgend leiderschap. Er is nauwelijks literatuur over verzorgend leiderschap, en onderzoek hiernaar is ook niet voorhanden. Verder onderzoek is dan ook nodig om antwoord te kunnen geven op vragen als: Welke tools en ondersteuning hebben verzorgenden nodig om verzorgend leiderschap te ontwikkelen? Wat levert verzorgend leiderschap in de praktijk op voor de kwaliteit van zorg, werken en leven? Wat kunnen overheid, zorgorganisaties en onderwijs doen om verzorgend leiderschap te stimuleren?