Zelfstandiger wassen en douchen thuis en opstaan na een val: een uitdaging tijdens de Corona crisis

‘Normaal gesproken krijg ik dagelijks twee keer per dag hulp van de thuiszorg. Bij het wassen, aankleden en aan- en uittrekken van steunkousen. In deze Coronacrisis komt de thuiszorg alleen nog maar maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.’

 

Tijdens deze Coronacrisis kunnen zorgverleners minder vaak cliënten bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals wassen en douchen. Ook het ondersteunen van cliënten na een val is lastig. De druk op cliënten en mantelzorgers neemt daardoor snel toe en dat zorgt voor veiligheids- en andere risico’s. Cliënten kregen immers niet voor niets thuiszorg.

Er is nu een kort, compact project gestart door LOCOmotion met VKI met financiering van ZonMw om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) toch meer in staat te stellen dit zelfstandig te doen, al dan niet met hulp van mantelzorg. We verzamelen tips, vaardigheden en, als zelf wassen echt niet meer kan, geven we alternatieven om toch schoon en fris te blijven op een veilige en verantwoorde manier. Denk maar aan verzorgend wassen. Ook verzamelen we tips om mensen te helpen zelfstandig op te staan als ze gevallen zijn.

Zelfstandig wassen

De zorgverlener kan een eerste uitleg geven eventueel via beeldbellen met de filmpjes. Daarna kunnen filmpjes en schriftelijke instructie ingezet worden om cliënten en mantelzorgers bij de uitvoering van de zelfzorg te ondersteunen. Zo kunnen cliënten en mantelzorgers zien hoe de handeling ook al weer gaat, kunnen ze de instructie later nog eens nalezen of terugkijken en in het (beeldbel) contact met de thuiszorg nog terugkomen op vragen en onduidelijkheden. De zorgverlener kan daarna vinger aan de pols houden of het inderdaad lukt en zo nee, op welke punten bijstelling of een alternatief nodig is.Er zijn al best wat tips beschikbaar, maar jij hebt ook vast wel tips, die jij bij jouw cliënten gebruikt. We kregen bijvoorbeeld al de tip van Marieke om na het douchen de cliënt te adviseren zijn badjas aan te doen, zodat hij zo zijn rug af kon drogen!

Opstaan na een val

Ook hier zijn verschillende tips beschikbaar. Hieronder hebben we zo’n techniek in drie stappen uitgelegd. Deze techniek komt uit  het GebruiksBoekje, verkrijgbaar via LOCOMotion.

Via beeldbellen kun je dit delen met de cliënt of zijn mantelzorger, zodat waar mogelijk de zorgverlener niet langs hoeft. Maar: jij hebt vast ook slimme tips, waarmee iemand zelf op kan staan? Deel die met ons, zodat wij ze landelijk kunnen verspreiden!

Jouw tips hard nodig!

Dus hebben we jouw tips en hulp hard nodig! Heb je zelf praktische tips of ervaringen: kom er alsjeblieft snel mee: we zullen ze dankbaar verwerken en landelijk beschikbaar stellen. Dat kunnen tips zijn waarmee de cliënt zelf weer kan gaan staan of zichzelf kan wassen, maar het kan ook zijn dat een mantelzorger daarbij helpt. En het kunnen ook slimmigheden zijn waarbij jij coacht, via de telefoon of via beeldbellen. Dank je wel! Samen kunnen we deze crisis aan! Mail ze naar VKI via info@vankleefinstituut.nl.