Zelforganiserende teams

Een zelforganiserend team is een team dat met elkaar de organisatie en uitvoering van relevante werkprocessen en bedrijfsvoering in het team organiseert. Het team legt wel verantwoording af aan een hiërarchisch manager of coach (op basis van resultaat- en kwaliteitsafspraken), maar deze stuurt in het algemeen niet op de operationele processen. Zelforganiserende teams krijgen de komende tijd aandacht in de blogs van Annieke Vietje en Heleen van Leeuwen. Zij zijn teamcoach bij een van de kernpartners van VKI, Careyn, en schrijven over hun persoonlijke ervaringen als teamcoach.

Ondersteunen van zelforganiserende teams

Als je met teams werkt ben je gedreven om hen te helpen autonoom en zelfstandig te werken op basis van output en resultaatafspraken. Tegelijkertijd merk je dat niet alle teams en individuen dat als vanzelf oppakken. Het gebeurt nog regelmatig dat je moet beslissen, corrigeren of bijsturen, terwijl alle kennis aanwezig lijkt te zijn om het ook zonder jouw hulp te doen. Om een verdere doorontwikkeling tot zelforganiserende teams te stimuleren heb je dan ook een breed repertoire nodig aan interventies en aanpakken.

Bij het coachen of aansturen van zelforganiserende teams kun je aanlopen tegen de volgende vraagstukken:

  • Waarop en waarom loopt het vast?
  • Hoe komt het dat ik de behoefte blijf voelen om in te grijpen en te sturen?
  • Wat zijn de kritieke succesfactoren voor het inrichten van zelforganiserende teams?
  • Wat zijn de valkuilen bij het invoeren van zelforganiserende teams?
  • Hoeveel en welke coaching en begeleiding hebben zelforganiserende teams nodig?
  • Hoe belangrijk is een goede voorbereiding?
  • Welke prestatiecontracten zijn relevant?
  • Hoe werken teamrollen, deskundigheid en leiderschap in een zelforganiserend team?

Om je inzicht te geven in hoe deze vraagstukken in de praktijk spelen, schrijven twee bloggers – Anneke Vietje en Heleen van Leeuwen -, de komende tijd blogs over hun ervaringen met het coachen van zelforganiserende teams.

Blogger: Anneke Vietjefoto-anneke-voorstellen-crop

“Als teamcoach bij een grote zorgorganisatie geniet ik van dit vak, waarin ik mag bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de teamsamenwerking. Via blogs op deze website zal ik regelmatig het een en ander van mijn praktijkervaring met jullie delen. Mijn wens is dat het lezen van de blogs inspiratie geeft voor jouw dagelijkse (werk)praktijk.”

Blogger: Heleen van Leeuwen

“Mensen komen tot de beste prestaties en ervaren veel voldoening als ze goed weten samen te werken. Als teamcoach in een grote zorgorganisatie, zie ik hoe teams eraan werken om samen een keten met ‘sterke schakels’ te kunnen zijn. Jarenlang hebben teams gewheleen-van-leeuwenerkt met een teammanager die gewoon zei wat er gedaan moest worden. Nu mogen (en moeten) ze veel meer zelf regelen en doen, vanuit de gedachte dat de professional zelf het beste weet wat goed is voor de klant en voor de kwaliteit van hun werk. Dat is wel wennen! Ik mag teams en medewerkers daarin begeleiden. Mooi werk, want alle daadkracht, oplossingen en hart voor de mensen en de zaak, zijn er al. Het is alleen nog een kwestie van leren hoe je ze vindt en benut.”

Alle blogs kun je vinden op de pagina Praktijkverhalen en bij de downloads.