Wijkverpleegkundigen groeien in leiderschapsrol

Een project om leiderschap onder wijkverpleegkundigen te stimuleren, is succesvol, zo blijkt uit het zogeheten ambassadeurstraject. Op dinsdag 14 augustus 2018 ontvangt minister De Jonge van VWS 42 ambassadeurs-wijkverpleegkundigen die het evaluatierapport ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen’ aanbieden.

De ambassadeurs hebben impact op het welbevinden van cliënten en op de richting en visie van hun eigen organisatie, en zijn waardevolle sparringpartners voor externe belanghebbenden. Tegelijkertijd is het nog zoeken naar een optimale verdeling tussen het werk in de wijk en het werk als ambassadeur. Lees meer over dit onderzoek naar de effectiviteit van de ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige. Het evaluatierapport en de infographic vind je bij downloads op deze pagina.