Website wettenindeouderenzorg.nl online!

Naast de E-learning 'Wetgeving en financiering ouderenzorg' vind je nu ook veel informatie over de wetten in de ouderenzorg op wettenindeouderenzorg.nl.

De overheid heeft de afgelopen jaren het stelsel van wetten en financiering in de langdurige  ouderenzorg drastisch gewijzigd. Waar voorheen alle langdurige zorg voor ouderen uit de AWBZ werd gefinancierd, zijn er nu drie wetten die uitkeren – afhankelijk van de cliëntvraag. Dit levert voor zowel cliënt als zorgprofessional veel puzzels op.

VKI heeft hier onderzoek naar gedaan en op basis van de resultaten een E-learning module en een website laten maken. Op de website vind je informatie over de drie belangrijkste wetten in de ouderenzorg:

We hebben ook veel links in de website opgenomen naar andere websites, waar je ook veel informatie kunt vinden. Dit om het voor jullie als zorgprofessionals zo gemakkelijk mogelijk te maken om je weg te vinden in die wetten.

E-learning module wetgeving

Wil je eens testen hoe het eigenlijk met jouw kennis over de wetgeving en financiering van de ouderenzorg gesteld is? Maak dan vóór dat je naar de website gaat eens de e-learning module die we gemaakt hebben. Je beantwoordt daar niet alleen vragen, maar krijgt ook feedback op je antwoorden, zodat door het maken van de e-learning je kennis al toeneemt! Klik voor de e-learning module op het plaatje.