Verzorgend wassen en het Norovirus

Verzorgend wassen (wassen zonder water) laat al jaren mooie resultaten zien. Cliënten/bewoners zijn tevreden, huidkwaliteit verbetert én de fysieke belasting van zorgverleners vermindert. Onder andere Stadzicht, een verpleeg- en verzorgingshuis van Laurens, heeft de afgelopen  jaren ervaring opgedaan met verzorgend wassen. Opmerkelijk genoeg leverde het daar niet alleen bovenstaande resultaten op, maar leidde het daar ook tot minder noro-uitbraken!

Wat is verzorgend wassen?

washandjeauke

Bij verzorgend wassen gebruik je geen water, zeep en handdoeken, maar voorverpakte en verwarmde washandjes of -doekjes met een speciale reinigende en verzorgende lotion. Daarmee kun je cliënten of bewoners een prima wasbeurt geven. De afgelopen jaren zijn steeds meer zorgorganisaties stap voor stap overgestapt naar verzorgend wassen als standaard wasmethode. Na aanvankelijke weerstand bij zorgverleners, omdat men dacht dat cliënten dit niet zouden willen, bleek uit onderzoek (LOCOmotion, 2013) dat veel cliënten aan verzorgend wassen de voorkeur gaven. Ze vonden het minder vermoeiend en pijnlijk! Dit bleek ook bij Stadzicht. De resultaten waren goed. Bewoners hadden er baat bij. De weerstand viel mee, er was meer tijd voor persoonlijke aandacht, het wassen verliep meer ontspannen en de huidkwaliteit van bewoners verbeterde.Zorgverleners hoefden minder lang in moeilijke houdingen te werken: de statische belasting werd teruggedrongen. En dat is een grote en onderschatte risicofactor voor het ontstaan van rugklachten zoals landelijk onderzoek onlangs nog liet zien. Daarnaast verliep de wasbeurt sneller en rustiger.  Lees meer over verzorgend wassen!

Wat is het norovirus?

Norovirussen zijn de belangrijkste oorzaak van buikgriep (gastro-enteritus). Zeker voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en zieken kan een infectie ernstige gevolgen hebben en zelfs dodelijk zijn. Daarom is het van groot belang om de risico’s op uitbraken te beperken en, als er sprake is van een uitbraak, deze zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Er zijn strenge richtlijnen over hoe er gehandeld moet worden bij een uitbraak. Toch blijkt dat het in de praktijk lastig is om die richtlijnen volledig in te voeren en zorgvuldig op te volgen. Een noro-uitbraak is ook heel lastig voor een instelling. Het kan leiden tot het sluiten van afdelingen en een opnamestop, en het vergt veel extra tijd en inzet van personeel om de uitbraak de kop in te drukken.

Verzorgend wassen en het norovirus

Er zijn natuurlijk officiële protocollen hoe je moet handelen bij een uitbraak van het norovirus. Centraal daarin staat dat je moet voorkomen dat het virus van de ene plek naar de andere plek gaat, en dat gaat heel snel via verontreinigde handen, kleding of materialen. Dat betekent handen op de goede manier en zeer zorgvuldig wassen, geen sieraden dragen, speciale beschermende kleding dragen, zeer strenge hygiëne rond de toiletgang, toewijzing van toiletten en ga zo maar door. Bepaald niet eenvoudig. De medewerkers van Stadzicht kwamen op het idee om naast het werken volgens de protocollen te bekijken of verzorgend wassen een bijdrage kon leveren aan een goed noro-preventiebeleid. het doel was het aantal uitbraken te verminderen en als er toch een uitbraak was deze snel de baas te worden. Dit lieten ze onderzoeken. Het resultaat: het bleek te werken! Lees in het artikel van Gezond & Zeker hoe ze dat bereikt hebben en wat de resultaten zijn! Klik op de afbeelding voor het artikel.

cover GZ 16-02

Odille Kruisman en Annet de Wildt, Stadzicht (Laurens)

Gezond & Zeker-logo beeldmerk_FCdiap-vlak-rgb Dit artikel is verschenen in Gezond & Zeker Magazine, jaargang 2016, nummer 2. Auteur: Hanneke Knibbe, LOCOmotion

 

Downloads

Artikel Gezond & Zeker

Onderzoek LOCOmotion Verzorgend Wassen

Wat is verzorgend wassen?