Update E-learning en website Wetgeving en financiering van de langdurige zorg

VKI doet regelmatig onderzoek onder zorgprofessionals om te horen wat er leeft en met welke puzzels zij te maken hebben. Veel van hen benoemen dan de complexe wet- en regelgeving die het inzetten van zorg en ondersteuning voor thuiswonende cliënten soms bemoeilijkt. VKI heeft daar in 2017 een e-learning en website voor gemaakt, om jullie te ondersteunen bij deze puzzels.

De e-learning module en de website hebben een update gehad, zodat ze weer helemaal up to date zijn. Er is namelijk sinds 2017 best het één en ander veranderd. Zo zijn mogelijkheden voor extra zorg verruimd binnen de Wet Langdurige zorg en wordt de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning nu landelijk vastgesteld. Daarom heeft VKI met behulp van experts de website nu volledig herzien en is de e-learning ook aangepast. Er zijn bijvoorbeeld vragen toegevoegd over de mogelijkheden van extra zorg, de eigen bijdrage binnen de Wlz  en de eigen bijdrage van de Wmo.

Wil je kijken of jij het nog allemaal op een rijtje hebt? Maak dan de e-learning door op de tekening te klikken.

 

Wil je een workshop volgen over dit onderwerp? Er zijn er in 2021 twee: één voor zorgverleners die niet zelf indiceren en één voor wijkverpleegkundigen. Klik op de inschrijfknop voor de workshop van jouw keuze.

De update is mogelijk gemaakt door ZonMw.

 

 

 

 

 

 

Schrijf je in door te klikken op de workshop van jouw keuze.