Uitnodiging voor regionale bijeenkomsten in het kader van de Wet zorg en dwang

In september 2019 organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport acht informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en beleidsmakers.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz).

In september 2019 organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport acht informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en beleidsmakers.

Doel van de bijeenkomsten is om zorgprofessionals en beleidsmakers mee te nemen in wat er voor hen verandert op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven