VKI ontwikkelt e-learning en website wetgeving langdurige zorg

“Want het is allemaal versnipperd. De WMO moet je bij het zorgloket aanvragen, voor aanpassingen moet je weer bij een ander loketje zijn.” (verzorgende in onderzoek Verzorgenden in Transitie)

VKI doet regelmatig onderzoek onder zorgprofessionals om te horen wat er leeft. Uit veel verhalen van zorgprofessionals komen vragen over de veranderde wetgeving in de ouderenzorg naar voren.  Het betreft met name de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Het gaat dan over de grensgebieden tussen deze wetten, wanneer hoort welke cliëntvraag waar en hoe werkt dan de indicatiestelling, financiering, etc.

VKI gaat daarvoor in samenwerking met Bureau LOCOmotion een e-learning module en een website ontwikkelen, die kennis over de wetgeving op een eenvoudige wijze ontsluit. Voor dit traject is subsidie van ZonMw beschikbaar.

Om er achter te komen waar zorgprofessionals precies tegen aan lopen wordt een storytelling onderzoek gedaan onder een zestal wijkverpleegkundigen. De resultaten daarvan worden aan een groep zorgverleners voorgelegd, waarna de module en de website gemaakt worden. Vanzelfsprekend worden ook experts op het terrein van de wetgeving gevraagd mee te kijken.

Als je als wijkverpleegkundige of verzorgende mee wilt werken aan dit onderzoek en aan de totstandkoming van de e-learning module en website, kun je je aanmelden bij VKI via info@vankleefinstituut.nl.