Stuur een verhuiskaartje…

In de teamvergadering van de kleinschalige woning voor mensen met dementie spreken we over het samenwerken met het netwerk van de bewoners. Binnen het team wordt op een aantal fronten hier anders tegenaan gekeken. Toch constateren we dat het voor bewoners van groot belang is dat het netwerk zoveel mogelijk in stand blijft.

Door: Barbara Oppelaar, Trainer bij Ervarea
auteur

Het contact met naasten/geliefden is voor ons mensen immers ontzettend belangrijk. Het valt op dat de contactpersonen van vrijwel geen enkele nieuwe bewoner denken aan het sturen van een verhuiskaartje. Dat is jammer want hiermee sluit je het netwerk van een bewoner af. Samen besluiten we om bij het informatiepakket voor nieuwe bewoners een aantal verhuiskaarten te voegen. Hiermee help je de eerste contactpersoon om hieraan te denken. Ook wordt in het gesprek hier even aandacht aan besteed. Al direct bij de eerste nieuwe bewoners valt op dat er kaartjes terugkomen, dat er bosjes bloemen worden gestuurd en er meer bezoekjes van naasten zijn. Ga maar eens bij jezelf na, als je een verhuiskaart ontvangt, laat je toch even wat horen. Door het sturen van een kaartje houd je de lijn met het netwerk open en behouden mensen met dementie een plek in hun sociale context.

Ik verhuis….. verhuis je een beetje met me mee?