Programma Verzorgenden in Transitie van start!

Op 1 maart is in negen teams het programma Verzorgenden in Transitie van start gegaan. Zes intramurale en drie extramurale teams gaan onderzoeken waar zij als gevolg van alle veranderingen in de ouderenzorg van de afgelopen tijd tegenaan lopen en waar ze aan willen werken. Met begeleiding van een coach maken zij een plan van aanpak en gaan dat uitvoeren.

Ook worden Ronde Tafelgesprekken georganiseerd over het vakmanschap van de verzorgende en delen verzorgenden kennis met elkaar in kennisnetwerken. De teams delen hun ervaringen in het programma in werkconferenties. Voor meer informatie over het programma, klik hier.

E-learning Wetgeving en Financiering Ouderenzorg online!

november 2017

VKI en LOCOmotion hebben met subsidie van ZonMw (Zichtbare Schakels-de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt) een e-learning module over de wetgeving en de financiering van de ouderenzorg gemaakt. De inhoud van de module is mede tot stand gekomen door een storytelling onderzoek, waarin aan wijkverpleegkundigen gevraagd is waar zij tegenaan lopen als het gaat om de financiering/wetgeving in de ouderenzorg. Klik voor de e-learning module op het plaatje!