Positieve Gezondheid

Er waait een frisse wind door de ouderenzorg. In plaats van ons te focussen op de klachten en gezondheidsproblemen leggen we het accent met Positieve Gezondheid op mensen zelf, op hun veerkracht om met de uitdagingen van het leven om te gaan en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid, het is een term die je waarschijnlijk vaak voorbij hoort komen en bij veel organisaties inmiddels onderdeel is van hun visie op zorg.  Maar wat houdt het in, wat doe je al en wat kun je nog meer doen? En hoe werkt het in de praktijk?

Met Positieve Gezondheid heb je meer in handen om:

 • cliënten/bewoners veel meer in contact brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun beperkingen;
 • met je cliënt/bewoner te focussen op een betekenisvol leven, in plaats van op ziekte en zorg;
 • persoonsgerichte zorg bieden die echt aansluit bij wensen en behoeftes van je cliënt;
 • de regie bij de cliënten/bewoners zelf laten en ze helpen hun eigen beslissingen te nemen.

VKI organiseert in het kader van VKI op maat voor Laurens en Careyn een conferentie over Positieve Gezondheid. Deze  bijeenkomst is helaas al vol. Je kunt je nog wel inschrijven, maar dan plaatsen we je op de wachtlijst. Klik hier als je op de wachtlijst geplaatst wilt worden.

Op deze pagina vind je allerlei extra informatie waarmee je je op de bijeenkomst kunt voorbereiden of nog eens wat na kunt lezen.

Programma

13.00 Inloop met koffie en thee
13.30 Opening door de dagvoorzitter Piet-Hein Peeters
13.45 Interactieve lezing Positieve gezondheid door Machteld Huber
15.15 Pauze
15.45 Thematafels
16.30 Plenaire afsluiting door Piet-Hein Peeters
17.00 Borrel en napraten

Thematafels

Je praat aan de tafels mee over actuele thema’s m.b.t. Positieve Gezondheid:

 1. Positieve Gezondheid en het implementeren hiervan in je team
 2. Positieve Gezondheid en het gebruiken van tools
 3. Positieve Gezondheid en het toepassen hiervan als er culturele verschillen zijn
 4. Positieve Gezondheid en het inzetten voor mensen met dementie
 5. Positieve Gezondheid en het inzetten mensen met lage gezondheidsvaardigheden
 6. Positieve Gezondheid en het inzetten voor mensen met psychiatrische problemen
 7. Positieve Gezondheid en het gesprek aangaan
 8. Positieve gezondheid en leiding geven
 9. Positieve Gezondheid en samenwerken met je collega’s
 10. Positieve Gezondheid en dit gebruiken bij de anamnese

 

Bijeenkomst 27 januari 2020

Programma bijeenkomst Positieve Gezondheid 27 januari 2020

Tools Positieve Gezondheid

Gespreksinstrument volwassenen (spinnenweb)

Toelichting gespreksinstrument

Institute for Positive Health

Op de website van het Institute for Positive Health vind je veel achtergrondinformatie over Positieve Gezondheid, zoals het spinnenweb, gespreksinstrumenten, etc. Zeker de moeite waard om een keer een kijkje te nemen.  Klik hier om naar de website te gaan.

Filmpjes over Postitieve Gezondheid

Machteld Huber vertelt over Positieve Gezondheid (4,11 min)

Machteld Huber lange versie – uitleg Positieve Gezondheid (23,55 min)

Artikelen over Positieve Gezondheid

Machteld Huber schudt zorg op

Werken met Positieve gezondheid; ervaringen bij de Omring

Kritische geluiden

Er is ook kritiek op het concept. Enkele artikelen vind je hieronder.

De hype van Positieve Gezondheid, Pim Valentijn

Positieve gezondheid: handig hulpmiddel of hype?