Norm kwaliteit van zorg

“Wij hebben ons als team afgevraagd: ‘Wat vinden wij belangrijk als het om kwaliteit van zorg gaat?’. Kwaliteit van zorg kun je niet afmeten aan het dossier, vinden we.”

Door: Violieke van Eijck, wijkverpleegkundige bij Careyn

“We hebben als team besloten dat iedereen in ons team ingeschreven moet staan in het kwaliteitsregister van V&VN. Daartoe kun je mensen niet verplichten, maar wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn vakliteratuur bijhoudt etc. Dus van elke nieuwe collega verwachten we dat zij in het kwaliteitsregister ingeschreven is. Dat is niet de norm van de organisatie of van de manager; die norm is van ons als team. We hebben het kwaliteitsregister en onze vakontwikkeling opgenomen als speerpunt in het wijkplan.”