Nieuwe e-learning Wet Zorg en Dwang

Op Free-learning is een e-learning geplaatst over de Wet Zorg en Dwang die sinds 1 januari van kracht is.

Het doel van deze nieuwe wet is dat onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen. En dat er eerst naar betere alternatieven wordt gezocht.

Dus wil je meer leren over de essentie van deze nieuwe wet, over het stappenplan wat je moet doorlopen als je geen vrijwillig alternatief kunt vinden en over termen als ‘Nee, tenzij’ en ‘ernstig nadeel’? Volg dan deze module! Het eventueel verkrijgen van een certificaat is mogelijk (gratis) en bovendien is de module geaccrediteerd door V&VN (kosten accreditatiepunt €4). Veel plezier!

Klik op de sleutel om naar de module te gaan.