Eerste Rondetafelgesprekken ‘Vakvrouwschap verzorgende’ groot succes

Op 13 en 19 juni hebben de eerste Rondetafelgesprekken 'Vakvrouwschap verzorgende' plaats gevonden. Twaalf verzorgenden gingen onder leiding van Jan van der Hammen en Linde Löbert, trainingsacteurs van Ervarea, aan de slag met steeds 4 casussen uit de praktijk van verzorgenden. De gesprekken worden georganiseerd in het kader van het programma Verzorgenden in Transitie.

In het programma Verzorgenden in Transitie (ViT) gaat VKI in 3 rondetafelgesprekken met verzorgenden in gesprek over de veranderingen die plaatsvinden in de zorg en wat dit van verzorgenden vraagt. Wat wordt er van hen verwacht? Hebben ze andere competenties nodig dan voorheen? Op welke onderwerpen hebben ze wellicht  ondersteuning nodig? Wat moeten ze nog leren?

De trainingsacteurs speelden op indrukwekkende wijze scenes uit, die typerend zijn voor de verzorgende beroepspraktijk. De scenes komen uit de verhalenonderzoeken die VKI regelmatig laat uitvoeren onder zorgverleners. De onderwerpen in deze Rondetafelgesprekken:

13 juni:

  1. Gesprek met bewoner in verzorgingshuis over een screening die in overleg met de dochter van de bewoner is aangevraagd
  2. Gesprek met cliënt in de thuissituatie, die bij binnenkomst van de verzorgende meteen aangeeft dat ze dood wil en daarbij de hulp van de verzorgende nodig heeft
  3. Gesprek met mantelzorger in de thuissituatie over het niet nakomen van afspraken die met hem gemaakt zijn rond de zorg voor zijn moeder die diabeet is
  4. Gesprek van verzorgende in een verzorgingshuis met een uitzendkracht, die nog nooit op de afdeling gewerkt heeft

19 juni:

  1. Gesprek met dochter bewoner in verzorgingshuis over betrokkenheid van de dochter bij de zorg voor haar moeder
  2. Gesprek met mantelzorger van cliënt in de thuissituatie, die bij boos is,omdat  zijn vader de zorg heeft afgezegd
  3. Gesprek met leidinggevendeomdat verzorgende boodschappen heeft gedaan voor haar cliënt
  4. Gesprek van verzorgende in een verzorgingshuis met familielid om verwachtingen over en weer duidelijk te maken

 

 

De situaties waren zeer herkenbaar voor verzorgenden en na iedere scene volgde een geanimeerd gesprek over de situatie en praktijksituaties uit de eigen zorgpraktijk. Aan de orde kwam steeds wat zij in dezelfde situatie gedaan zouden hebben en wat ze nodig hebben om met dergelijke situaties om te kunnen gaan.

In het najaar wordt er nog Rondetafelgesprek gepland, weer met andere praktijksituaties en anderel verzorgenden. Bij alle gesprekken zijn onderzoekers aanwezig die naar aanleiding van de gesprekken beschrijven welke competenties verzorgenden nodig hebben en hoe organisaties hen kunnen ondersteunen. Het rapport hierover wordt in het najaar verwacht.