DVD ‘Contact’ over communicatie met een patiënt in de laatste levensfase

Deze dvd geeft een intieme inkijk in het de communicatie tussen patiënt en arts in de allerlaatste levensfase en kan gebruikt worden om in zorgteams van thuiszorg, verpleeghuizen en hospices over het levenseinde te praten.

VKI heeft de beschikking over een dvd waarin een huisarts en een patiënt worden gevolgd in de laatste levensfase. Met empathie en compassie begeleidt de huisarts zijn patiënt in die moeilijke laatste levensfase, waarin open gesproken wordt over sterven, angst, goede dood, levenseinde, etc. VKI stelt deze dvd beschikbaar stellen aan palliatief verpleegkundigen en zorgverleners in bijvoorbeeld hospices, verpleeghuizen of wijkverpleegkundigen om er bijvoorbeeld een lunchbijeenkomst of een klinische les mee te verzorgen. De dvd kan in z’n geheel getoond worden of fragmenten en vervolgens nabesproken in het team. Ook in scholingen over levenseindebeslissingen (palliatieve sedatie, euthanasie) is hij zeer bruikbaar.

De dvd volgt weliswaar een huisarts, maar is ook voor verpleegkundigen en verzorgenden zeer inspirerend. De dvd kan natuurlijk integraal vertoond worden (hij duurt 40 minuten), maar je kunt ook framgmenten laten zien en die nabespreken.

Meer informatie over de dvd vind je op de site van Het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Klik op het logo.

Wil je de dvd gebruiken, neem dan contact op met VKI via info@vankleefinstituut.nl. Dit kan kostenloos en je kunt de dvd voor 2 weken lenen.