Continentiezorg Op Maat van start!

VKI werkt met LOCOmotion en het UMC Utrecht samen in het onderzoeksproject Continentiezorg Op Maat (COM). Dit onderzoek gaat binnenkort van start. De voorbereidingen zijn volop bezig.

Incontinentie komt heel veel voor in de ouderenzorg. Meer dan de helft van de cliënten is in meer of mindere mate incontinent van urine en dat wordt meestal als emotioneel zeer belastend ervaren. Bovendien kost de zorg die dan gegeven moet worden veel tijd. De vraag is natuurlijk hoe we de continentiezorg kunnen verbeteren. Onderzoek laat zien dat in ieder geval het verbeteren van het verpleegkundig assessment hierbij helpt. Dat is het in kaart brengen van de risico’s op, de soort en ernst van de incontinentie door de verpleegkundige. Internationale richtlijnen geven aan dat het 3×24 uurs assessment helpt om de problemen omtrent (in)continentie in kaart te brengen, maar dat dit tegelijkertijd ook veel tijd kost, waardoor de werkdruk bij zorgverleners toeneemt. Daarnaast is een onderzoek van 3 x 24 uur naar (in)continentie ook emotioneel heel beladen voor de cliënt  en het bespreken ervan hierdoor vaak lastig. Dit bemoeilijkt incontinentiezorg op maat.

Bij vier van de zeven partners van VKI gaan we vanaf februari 2022 onderzoeken of met behulp van een chip in incontinentiemateriaal, de zogenaamde Identifi, het 3 x 24 uurs assessment vergemakkelijkt wordt, voor de cliënt minder beladen is én minder tijd kost. Via de Identifi wordt bijgehouden vaak de cliënt plast, hoe laat en hoeveel. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar een computer, waar een overzichtelijk  rapportje wordt gemaakt. Met dat rapport kan de zorgverlener samen met cliënt of mantelzorg kiezen wat de beste aanpak is:

  • Hoe kan de bewoner ondersteund worden, zodat hij niet of minder  incontinent is?
  • Welk incontinentiemateriaal is het meest geschikt?
  • Wanneer kun je het best het materiaal verschonen?

De Identifi is al op de markt en wordt al gebruikt. De resultaten lijken veelbelovend: maatwerk voor de cliënt, passender en minder gebruik van incontinentiemateriaal, betere assistentie bij de toiletgang, meer zelfredzaamheid en een lagere continentiegerelateerde werkdruk bij zorgverleners. Met dit onderzoek hopen we dit te kunnen onderbouwen. Ook worden de kosten en baten in kaart gebracht (businesscase) en wordt materiaal ontwikkeld waarmee verdere implementatie ondersteund wordt.

Vragen over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via info@vankleefinstituut.nl.