Conferentie psychiatrie voor de 4e keer groot succes!

Vki organiseerde voor de Lelie Zorggroep/Curadomi in het kader van 'VKI op maat' voor de 4e keer de conferentie Psychiatrie in de wijk.

Wendelien Wouters ging in gesprek met experts over zorgmijding, vervuilde situaties, de wetgeving en samenwerking in de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening. Aan het eind vatte ze de middag samen in een treffend gedicht:

Durf het

Ga niet te snel
Ga niet te snel
Ga… niet…te…snel
Pffff….

Waar voor de één de uitdaging ligt, ligt voor de ander de angst
Gelukkig, Margriet weet raad:
“Kom binnen als vriend en niet als ambtenaar”
Maar wel een handtekening graag
Onder dat zorgplan
“O…. o dat hoeft niet?
O, maar hoe moet het dan met….?”

Margriet weet raad:
“Doe alles met liefde
Bouw aan vertrouwen
De oplossing zit altijd in de samenwerking met….
Buurman – check
Wijkagent – check
Huisarts – check
Psychiater – check
Dierenbescherming – iets met twaalf katten

Ben maar gewoon een vriend, zegt Patricia
En begrijp waarin ik onbegrijpelijk ben
Zo verwarrend, ik ben niet verward
Alleen onbegrepen
Ik snap jou ook niet
Meid, ze zeggen dat ik zorg mijd
Dat ik iemand ben voor wie je extra je best moet doen

Ik heb geen probleem, maar de mensen om me heen…
Ik ben schijnbaar narcistisch, psychotisch, depressief en…
Meer psychiatrie: het wordt alleen maar leuker
Ik ben een cocktail in een sociale context

Doe normaal
Zorg maar gewoon dat je terug mag komen
Vertrouwen = vertragen = vrienden worden

Patricia weet raad:
Lieve vriend!
Val niet meer de deur in huis, maar klepper met de brievenbus en wees mijn uitlaatklep
En soms mijn papa of mijn mama
Durf het
Dan zet ik mijn handtekening

In het tweede deel van de middag volgden de aanwezigen één van de twee workshops:

  1. Hoe ga je om met mensen die zorg mijden en de nieuwe wetgeving, waarin Caroline Verheijde dieper inging op waarom mensen zorg mijden en hoe je daar contact mee kunt leggen. Ook besteedde ze aandacht aan de wet Zorg en Dwang en de wet Verplichte GGZ.
  2. Kijken door de ogen van de cliënt, waarin de trainingsacteurs van Ervarea aan de hand van scenes lieten zien waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe je daarmee om kunt gaan.

Het was weer een inspirerende middag! De aanwezigen gaven de middag een 8!

De foto’s vind je bij de bijeenkomsten: klik hier