Competenties benutten

Een wijkverpleegkundige van Careyn vertelt over haar ervaring met zelfsturend werken: “Voor mij is het belangrijk dat we elkaar erop aanspreken als iemand iets niet opgepakt heeft of dingen doet die niet in het belang zijn van het team.”

“Ziekteverzuim is bijvoorbeeld een reden dat we de productiviteit niet halen. Laatst ging een collega na een ziekteverlof door rugklachten weer aan het werk en ze wilde naar een klant die zwaar is. Een collega sprak haar aan en zei: doe dat maar niet, met dat tillen enzo, anders zit je straks weer in de ziektewet. Dat zijn risicos voor het hele team. Daar werd voorheen niet naar gekeken.

Niet iedereen durft een ander op iets aan te spreken, maar als ik dat zie dat iemand een probleem heeft, dan help ik ze: goh, wat zou je er aan kunnen doen? Ik coach meer en leg uit wat de consequenties zijn wanneer iemand zich niet uitspreekt. Kijk, als een collega ziet dat iemand niet goed katheteriseert, of een bepaalde handeling niet goed doet, en ze zeggen en niets van, dan ga ik daarmee aan de slag. Want we moeten wel de kwaliteit van zorg bewaken. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in.

Het is wel een uitdaging om ieders competenties te benutten. Een collega uit ons team had de behoefte de roostering op te pakken, maar bleek daar meer tijd en training voor nodig te hebben dan anderen. Op dat moment is het heel belangrijk dat iemand de kans krijgt wel zijn competenties en kwaliteiten te ontwikkelen. Want als medewerkers daar geen ruimte voor krijgen, zeggen ze al gauw: laat maar; dan hoeft het niet meer.

Als je elkaar geen ruimte geeft om kwaliteiten te ontwikkelen, omdat de productiviteit in het geding komt, krijg je dat medewerkers hun taken opgeven. Het heeft tijd nodig om iedereen tot zijn recht te laten komen in het team.”