Communicatietips in de praktijk

“Het kaartje met 10 tips voor communicatie met mensen met dementie deel ik vaak uit aan mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie. Mensen vinden het altijd prettig om tips te krijgen. Vaak lopen we het kaartje even gezamenlijk door, en als er een onderwerp specifiek aan de orde is, licht ik het toe.”

Door: Anita Stuurman, casemanager bij De Zellingen

“Een van de tips is: neem mensen met dementie serieus. Een mantelzorger vertelde dat zij het moeilijk vond om haar man met dementie op te laten halen door het busje van de dagopvang. Ik vroeg haar man of hij veel vertelde over de dagopvang. Hij antwoordde: ‘Nee, dat doe ik niet omdat ik daar dan moet blijven.’ Uit zijn antwoord bleek angst en onzekerheid. Een typisch voorbeeld van een situatie die je serieus moet nemen en goed moet bespreken met alle betrokkenen.”

Bekijk alle tips in de tool Communiceren met mensen met dementie: 10 tips.