Blog: Zelforganiserende teams: Nee zeggen, niet simpel in je eentje

Veel mensen zijn blij als ze regelmatig thuis mogen werken. Dat helpt hen om beter te balanceren tussen werk en privé. Maar het heeft ook een keerzijde. Thuis werken levert vaak meer stress op. Werk en privé lopen dan teveel door elkaar en dat blijkt vooral ten koste te gaan van ‘thuis’. Als je niet zo’n ster bent in tijdmanagement, ga je gemakkelijk over je eigen grenzen heen en kom je te weinig toe aan vrij zijn en herstellen.

Door: Louise Boelens, coach

Een redactie van een nieuwssite belde mij: Hoe zeg je nee tegen extra werk dat op je bordje dreigt te vallen? De interviewster vertelde dat in haar omgeving de druk groot is om op een vrije dag toch nog even een interview te doen of iets uit te zoeken. Hoe leer je nee zeggen? Mijn antwoord: het is niet simpel om NEE te zeggen. Wie een sterke persoon is, houdt de zaak misschien goed in de klauwen. Het is fijn als je dat soort mensen in je omgeving hebt. Dat inspireert. En dat geldt helemaal als leidinggevenden het goede voorbeeld geven.

(Omgaan met) groepsdruk
Maar lang niet iedereen heeft die kracht en voorbeelden en dan is het veel menselijker dat je meegaat in de heersende cultuur. De mens is een ‘groepsdier’ en in onderzoek is al vaak vastgesteld dat het erg moeilijk is om in te gaan tegen de norm die de groep als vanzelfsprekend ervaart. Dat brengt mij bij teamwerk. Want thuis werken en privé-belangen in evenwicht houden vereist een bepaalde cultuur op het werk. Dat bereik je niet in je eentje, daar heb je je hele team voor nodig.

Thuiswerken? In overleg met je team!
In je eentje is het soms lastig om jezelf te sturen bij het thuiswerken. Ik bepleit daarom dat mensen in teams werken en dat deze teams de zeggenschap hebben over hoe het werk wordt gedaan. Met elkaar bepalen teamleden hoe het werk wordt verdeeld, wat er nodig is om te verbeteren, hoe er wordt omgegaan met werktijden en met thuiswerken, et cetera. In het team heb je het dan ook over werkdruk. Hoe ervaren we de werkdruk? Waarover zijn we tevreden, wat zijn de lastige kanten? Wat hebben we nodig om er beter mee om te gaan?

Niet in ieder team is de veiligheid groot genoeg om openlijk lastige zaken te bespreken en veranderingen door te voeren. Ontbreekt die veiligheid, dan zou er een alarmbel moeten gaan rinkelen. Onveiligheid is een ziekmaker op het werk. Een organisatie is er bij gebaat dat de medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen. Thuiswerken kan daarbij horen, maar dan zonder extra stress.