Blog: Zelforganiserende teams: Goede teamsamenwerking, op jullie doel af!

Teamcoach Anneke Vietje beschrijft de voorwaarden waar je met elkaar aan moet voldoen om goed als team samen te kunnen werken.

Door: Anneke Vietje, teamcoach
auteur

Deze zomer staan veel sportevenementen op de agenda. Zo is op dit moment het EK voetbal in volle gang. Onlangs realiseerde ik mij dat een zelfsturend team heel goed te vergelijken is met een sportteam. Je scoort met elkaar door de afgesproken zorg op een professionele wijze te leveren aan de cliënt. Voordat er gescoord kan worden, zijn er volgens mij een aantal voorwaarden waar je met elkaar aan moet voldoen om goed als team samen te kunnen werken. Hieronder beschrijf ik deze voorwaarden en stel daarbij best veel vragen. Jij bent aan zet om met die vragen aan de slag te gaan die op jouw team van toepassing zijn.

Goede spelregels
Het eerste betreft goede spelregels die voor iedereen bekend moeten zijn. Hoe is dat in het team waar jij deel van uit maakt? Zijn er gezamenlijk werkafspraken gemaakt en is voor iedereen helder wie voor welke taak verantwoordelijk is? Hebben jullie afspraken gemaakt over hoe de besluiten genomen worden?

Goede spelers
Als dat allemaal helder is, is het tijd om naar de spelers te kijken. Zijn de goede spelers opgesteld in je team? Dat wil zeggen: zijn alle teamleden in staat hun taak uit te voeren? Zijn alle nodige kwaliteiten en competenties vertegenwoordigd in je team? Zijn jullie goed op elkaar ingespeeld en kun je elkaar vervangen als dat nodig is?

Zijn de wisselspelers (flexkrachten) op de hoogte van de spelregels en goed ingewerkt? Hebben jullie oprechte interesse in elkaars belangen en motieven? Is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale zorgproces? Een heleboel vragen die ik ineens op je afvuur. Neem er rustig de tijd voor om te bedenken of in jouw team de juiste spelers zijn opgesteld. Als je denkt van niet, wat hebben jullie dan nodig?

Goed spel
Om goed spel te kunnen spelen is het een voorwaarde om een sfeer te hebben van openheid, acceptatie, vertrouwen en betrouwbaarheid. Daarnaast is het goed om met elkaar te checken of de manier van werken van het team in het voordeel is van de cliënten. Is het persoonlijk belang van de medewerker ondergeschikt aan het cliëntbelang? Tenslotte is het heel zinvol om te checken of in jullie team woorden en daden overeen komen.

Speelveld
Als je dan in de situatie bent dat de spelregels bekend zijn, de juiste spelers zijn opgesteld en aan de voorwaarden wordt voldaan om een goed spel te gaan spelen, kan het zijn dat het speelveld nog niet geheel duidelijk is. Wat doe je als je niet precies de kaders weet? Misschien is het een idee dat je als team bedenkt hoe voor jullie het kader zou moeten zijn om een geslaagde wedstrijd te kunnen spelen. Geef een voorzet, terwijl jullie op je doel afgaan!