Beter laten; Top 5 van onnodige handelingen

Verpleegkundigen en verzorgenden doen dagelijks best veel handelingen (soms wel 2/3 van de dagelijkse handelingen) waarvan het nut niet aangetoond is. Deze handelingen niet meer doen kan tijd, leed en soms geld schelen. Bekijk deze waardevolle informatie zeker in deze Coronatijd, waarin zelfredzaamheid van cliënten en bewoners zo belangrijk is om besmetting te voorkomen!

Top 5 van onnodige handelingen

  1. Onnodig vaak controleren van vitale functies (temperatuur, bloeddruk, pols).
  2. Dagelijks zwachtelen en het aantrekken van steunkousen.
  3. Volgens protocol vervangen en onderhouden van katheters, infusen en stoma’s.
  4. Dagelijks volledig wassen van mensen en het standaard gebruik van water en zeep.
  5. Het overnemen van handelingen die de patiënt – eventueel na instructie – zelf kan verrichten.

Wat kun jij doen?

Test of jij zelf onnodige handelingen uitvoert:

  1.  Gebruik de handige infographic.
  2.  Bekijk de Beter Laten lijst en deel deze met collega’s.
  3.  Bedenk bij elke handeling of deze echt nodig is bij deze patiënt of cliënt.

Ga voor meer informatie naar de themapagina van V&VN.