Artikel Verzorgenden in Transitie verschenen

VKI heeft in 2015 een onderzoek gedaan naar 'Verzorgenden in Transitie'. Een artikel over de resultaten van dit onderzoek is recent verschenen in Bijzijn. Je vindt het artkel hieronder.