Positieve Gezondheid en het ondersteunen van Zelfmanagement

  • 23 mei 2016
Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen
Trainer(s): Susan Jedeloo en Annemarie Klaassen
Accreditatiepunten: 8

Informatie

In de nieuwe definitie van gezondheid wordt zelfregie en zelfmanagement centraal gesteld. Als zorgverlener ga je er vanuit dat gezondheid het vermogen van mensen is om zich aan te passen en een eigen regie te voeren. Binnen de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Zelfmanagementondersteuning (ZMO)

Het ondersteunen van zelfmanagement wordt dus een steeds belangrijker onderdeel van het verpleegkundig vak. Wat is precies de rol van de wijkverpleegkundige bij zelfmanagement en gezondheidsbevordering? Welke competenties heb je daarvoor nodig? Hoe zit dat met zelfmanagement van kwetsbare ouderen? Welke instrumenten heb je ter beschikking? En natuurlijk: wat betekent dit voor jouw rol in je wijk?

Workshopserie ZMO en Gezondheidsbevordering

Al deze onderwerpen komen aan de orde in deze workshopserie. Je gebruikt casuïstiek uit je eigen praktijk, en tussen de bijeenkomsten krijg je de gelegenheid het geleerde in de praktijk te brengen.
Je maakt kennis met de visie van V&VN op ZMO (Kern van het verplegen), met instrumenten als de Z-scan, de ZelfredzaamheidsRadar én met het Chronic Care model. En natuurlijk wordt nader ingegaan op (wijkgerichte) preventie en gezondheidsbevordering.

Voorbereiding

Voor beide bijeenkomsten krijg je een opdracht om je voor te bereiden en met het geleerde aan de slag te gaan.

Programma

Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1:

1. Kennismaking en leervragen
2. Zelfmanagement ‘Spel’
3. Mogelijke rollen bij het ondersteunen van zelfmanagement
4. Zelfmanagement en positieve gezondheid
5. Casus meneer Jaspers & 5A-model zelfmanagementondersteuning

Dagdeel 2:

7. Waar sta jij en waar staat je team?
8. Welke competenties heb je /jullie nodig?
9. Hoe kun je als wijkverpleegkundige zorgen voor teamwork in zelfmanagementondersteuning?
10. Ruimte voor jullie leervragen