Zakelijk inzicht en Businesscase light

  • 04 oktober 2016
Duur van de bijeenkomst: 2 dagdelen
Trainer(s): Hanneke Knibbe en Annemarie Klaassen
Accreditatiepunten: 8

Informatie

Je hebt als wijkverpleegkundige als 'organisator' binnen wijkgericht werken een belangrijke rol. Jij bent de professional die kwaliteitsverbeteringen in je team initieert, en beoordeelt of ze tot het gewenste resultaat leiden. Dat resultaat kun je omschrijven in kwaliteit van zorg en arbeid én in kwantiteit (kosten). Daartussen maak je een afweging. Om jou als wijkverpleegkundige te ondersteunen bij deze rol hebben wij een tool ontwikkeld. Hiermee kun je beoordelen of de verbetering die jij in de zorgverlening in je wijk wilt aanbrengen tot het gewenste resultaat leidt. En welke inspanning hiervoor nodig is. Die tool noemen we de 'businesscase light'.

Businesscase light

Je beoordeelt met de ‘businesscase light’ de verandering op zowel kwaliteit (wat doet de verandering met de kwaliteit van zorg en arbeid?) als op kwantiteit (welke invloed heeft de verandering op de beschikbare uren zorgverlening in jouw wijk en welke kosten zijn met de verandering gemoeid?). Omdat de ‘businesscase light’ bedoeld is als hulpmiddel voor jou als wijkverpleegkundige, willen we je betrekken bij de ontwikkeling ervan. Jouw bijdrage en toetsing is voor ons essentieel.

Daarom nodigen we je uit om in twee bijeenkomsten met ons mee te denken en de ‘businesscase light’ uit te proberen. Naar aanleiding van jullie commentaar passen we de ‘businesscase light’ aan.

Programma

De workshop bestaat uit 2 dagdelen. Na een uitleg van de businesscase light probeer je de tool in de tijd tussen de 2 bijeenkomsten uit. In de tweede bijeenkomst gaan we met de resultaten daarvan aan de slag.