• 17 mei 2018
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
  • 07 juni 2018
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Trainer(s): Ineke Koedam
Maximaal aantal plaatsen: 25 (minimaal 15)
Accreditatiepunten: 6

Informatie

Als zorgprofessional krijg je onvermijdelijk te maken met mensen die binnen afzienbare tijd komen te overlijden. Best veel mensen vinden het lastig om daarover te praten, ook zorgprofessionals. Belangrijk daarbij is hoe je zelf tegenover de dood staat. In deze workshop gaan we daarmee aan de slag én welke invloed dat heeft op jouw relatie met de patiënt in de terminale fase.

Stichting STEM heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen tegenover hun eigen sterven staan: ben je iemand die graag een goed gesprek voert over doodgaan? Of hul je je liever in stilzwijgen? Mensen gaan op heel verschillende manieren om met hun sterfbed. En dat is niet altijd gemakkelijk voor hun nabestaanden. Hoe openhartig ben jij over de dood? Door de test te maken die STEM op basis van hun onderzoek ontwikkeld heeft word je je bewust hoe jezelf staat ten opzichte van sterven en dat kan je helpen als je het gesprek met je patiënt aangaat.

In de workshop, die uit twee dagdelen bestaat, ga je onderzoeken hoe jezelf tegenover het levenseinde staat en ontwikkel je eigen inzichten. Je leert hoe andere mensen met de dood omgaan en gaat het gesprek aan met collega’s. Je leert ook hoe je de verworven inzichten kunt gebruiken bij je patiënten. We besteden ook aandacht aan de wet- en regelgeving op het gebied van euthanasie, palliatieve sedatie en voltooid leven.

Ineke Koedam heeft blogs geschreven voor VKI. Bij downloads kun je ze vinden.

Programma

In de eerste bijeenkomst ga je intensief aan de slag met de verschillende stijlen die mensen kunnen hebben in het omgaan met hun levenseinde. In de tweede bijeenkomst wordt dit verder uitgediept en ga je oefenen aan de hand van videocasuïstiek. Ook wordt in deze bijeenkomst aandacht besteed aan de wet- en regelgeving op het gebied van euthanasie, palliatieve sedatie en voltooid leven.