Omgaan met ethische dilemma’s’ voor wijkverpleegkundigen

  • 30 mei 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Trainer(s): Tilly de Kruyf (trainer/verpleegkundige/geestelijk verzorger)
Maximaal aantal plaatsen: 25 (minimaal 15)
Accreditatiepunten: 3

Informatie

In je werk als wijkverpleegkundige maak je dagelijks met je cliënt keuzes over de benodigde zorg, inzet van mantelzorg, hulpmiddelen, etc. Niet altijd zijn die keuzes even gemakkelijk en lig je misschien 's nachts wel eens wakker over mogelijke consequenties van keuzes die je gemaakt hebt. Of vraag je je af ‘wat is eigenlijk goede zorg?' en 'doen we wel het juiste voor deze cliënt?’ Hoe je om kunt gaan met dit soort vragen en ethische dilemma's staat centraal in deze workshop.

‘Kan mijn cliënt wel alleen blijven: straks vind ik hem morgen, omdat hij gevallen is’. ‘Kan ik de mantelzorger wel vragen om meer te doen, ze heeft het al zo zwaar?’ Zo maar twee dilemma’s die je vast wel eens tegen gekomen bent.

We inventariseren aan het begin van de workshop welke ethische dilemma’s jij in je dagelijks praktijk tegen komt. Je leert ethische dilemma’s te herkennen en hoe je er professioneel mee om kunt gaan. We gaan in op wat deze dilemma’s met jou als persoon én als professional doen en hoe je ze bespreekbaar kunt maken: met je cliënt, je collega’s en andere partijen in het zorgnetwerk.

 

Programma

  1. Wat is ethiek en ethische dilemma’s in de zorgpraktijk?
  2. Welke ethische vragen leven in jouw praktijk?
  3. Hoe ga je om met ethische dilemma’s?
  4. Hoe ga je het gesprek aan met cliënt, collega’s en andere zorgpartijen over ethische vragen en dilemma’s?
  5. Hoe kom je tot afspraken?