Workshop: Leer je cliënt écht kennen! (online)

  • 21 januari 2021
    14.00 - 16.15
    Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 2 uur
Trainer(s): Annemarijn Slaets
Accreditatiepunten: 2

Informatie

Als je de wensen en verlangens van je cliënten echt in kaart hebt kun je ze veel beter ondersteunen. Om je daarbij te helpen gaan we in deze workshop aan de slag met de ‘Doodle Me Tool’ . Hiermee kun je in kaart brengen waar jouw cliënt blij van wordt. Je leert vragen stellen met de ‘Doodle Me Tool’ en maakt kennis met een doodle-bord. Je wordt geïnspireerd met praktijkvoorbeelden.

Tegemoetkomen aan persoonlijke wensen en verlangens vraagt allereerst dat je de bewoners beter leren kennen: wat is hun verhaal, wat geeft hun leven kleur? Deze inzichten vormen het uitgangspunt van het ‘leefplezierplan’, met daarin ook aandacht voor de rollen van familie en mantelzorgers en de dilemma’s die in de praktijk ontstaan. Want wat bewoners en hun dierbaren graag willen, schuurt haast onvermijdelijk met wat er mag, kan, of ‘hoe het hoort’. Hoe leer je iemand kennen maar zonder standaard vragenlijst en wat doe je vervolgens met die kennis? Door het stellen van de juiste vragen krijg je een beeld van het leven van de bewoner. Jij en je collega’s kunnen zodoende beter aansluiten bij de behoeften van de bewoner.

Doodle-bord

Programma

13.45
Digitale inloop
14.00
Start workshop
15.00
Pauze
15.15
Tweede deel
16.15
Afronding