Klinisch redeneren

  • 07 februari 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
  • 21 februari 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Trainer(s): José van Dorst
Accreditatiepunten: 6
Geen plaatsen meer beschikbaar

Informatie

Professionele besluitvorming is niet alleen lastig omdat verschillende partijen vanuit belangen aan jouw touwtjes proberen te trekken, maar ook complex omdat het vaak geen enkelvoudig besluit is. Tijd om eens goed stil te staan bij wat er vaak automatisch in onze hoofden gebeurt! Klinisch of steeds vaker kritisch redeneren, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat? zijn er tools die je kunt gebruiken? Wil je meer weten? Kom dan naar onze workshop op 7 en 21 februari 2017.

Wijkverpleegkundigen zijn sinds de overheveling van verpleging en verzorging naar de Zorgverzekeringswet onder meer verantwoordelijk voor het vaststellen van de zorgbehoefte van de thuiswonende zorgvragers. Het vaststellen van die behoefte komt mede tot stand door klinisch redeneren in het zorgproces. Al hun impliciete en expliciete kennis zetten zij in om op die wijze onderbouwd tot een professioneel besluit te komen.

De wijkverpleegkundigen die deze competentie goed beheersen ervaren automatisch minder hinder van partijen die ieder vanuit zijn eigen positie kritisch zijn over de besluitvorming van de wijkverpleegkundigen. Denk dan aan klanten, familie, de manager, de wmo verstrekker en/of zorgverzekeraar die vanuit hun eigen rol en belang vragen kunnen hebben over de indicatie.

In de workshop wordt allereerst ingegaan op de toegevoegde waarde van het klinisch redeneren in het zorgproces. Bestaande methodieken zoals de SBAR komen aan de orde, maar ook de meest gebruikte classificaties en hun toepassingen in dit proces onderdeel. De focus zal vooral liggen op tools die het wijkverpleegkundig redeneren kunnen ondersteunen. Daarnaast is er aandacht voor bewust bekwaam worden van deze competentie die het hart van de zorgverlenende (CanMEDS)rol vormt en vaak onbewust ingezet wordt.

Na een theoretische inleiding over de tools en hun toepassing zullen de cursisten een complexe casus met elkaar uitwerken en presenteren.

Het is van groot belang dat wijkverpleegkundigen professioneel autonoom tot besluiten komen en daarmee kunnen onderbouwen waarom ze welke interventie inzetten en wat het resultaat van hun verpleegkundig handelen is.