De invloedrijke wijkverpleegkundige

  • 30 mei 2017
    14.00 - 17.30
    Centrum Djoj, Rotterdam
Trainer(s): Ad Schrama (Bureau Zuidema)
Accreditatiepunten: 3
Geen plaatsen meer beschikbaar

Informatie

Het verschil tussen invloed en invloedrijk bestaat uit meer dan alleen de toevoeging ’rijk’. In deze workshop maken we dat vanuit verschillende invalshoeken tastbaar. Je gaat zelf actief aan de slag en maakt een eerste stap in het onderzoeken van je eigen invloedgedrag.

Je staat stil bij vragen als: ‘Wanneer ben ik invloedrijk?’ en ‘Hoe kan ik mijn gedrag inzetten om invloedrijker te zijn?’. Je verkent in laagdrempelige oefeningen de verschillende effecten van je houding en je gedrag. Je onderzoekt wat je eigen stijl van invloed uitoefenen kenmerkt en hoe je jouw invloed(stijlen) verder kunt ontwikkelen.

Je krijgt inzicht in hoe jij jouw kwaliteiten om anderen te beïnvloeden in kunt zetten. We belichten invloedrijk gedrag vanuit verschillende invalshoeken, met onder meer filmpjes, interactieve delen, persoonlijke reflectie en de mogelijkheid in kleine groepjes eigen ideeën daarover te onderzoeken. We besteden aandacht aan ons onderzoek naar invloedgedrag onder Nederlandse professionals en aan de vraag wat we kunnen leren van invloedrijke personen.

Aan de hand van een invloedtest krijgen de deelnemers meer inzicht in de eigen manier van invloed uitoefenen in verschillende situaties: waar zit mijn kracht en waar laat ik wellicht invloed liggen. Van daaruit gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wat het geleerde betekent voor hun werk: hoe kom het dat mijn invloed in sommige situaties goed gaat en in ander situaties niet? Wat kan ik daarin leren?

Programma

13.30
Inloop
14.00
Opening en kennismaking en introductie
14.15
Van invloed naar invloedrijk
15.00
Hoe invloedrijk ben ik?
15.30
Pauze
15.45
Wat is mijn invloedstijl?
16.00
Wat kan ik doen om invloedrijker te worden, a.h.v. eigen casuïstiek
17.30
Afsluiting