Wetgeving en financiering ouderenzorg voor zorgverleners

  • 20 mei 2021
    14.00 - 16.30
    Online via Zoom, Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur
Trainer(s): Irene Baten
Accreditatiepunten: 2

Informatie

De financiering van onze langdurige zorg is voor zorgverleners lang niet altijd even duidelijk. In deze workshop krijg je inzicht in de wetten die dit regelen en gaan we aan de slag met voorbeelden uit de praktijk.

De ouderenzorg wordt vanuit 3 wetten geregeld en betaald. Maar voor welke zorg komt jouw cliënt in aanmerking? Wie bepaalt en vooral betaalt die zorg? Worstel je hiermee of loop je tegen de grenzen tussen de wetten aan?

In 2015 is de financiering van onze zorg op de schop gegaan: wijkverpleging wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw, zorgverzekeraar) betaald, ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, gemeente) en de chronische zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz, zorgkantoor). Onderzoek van VKI laat zien dat dat zorgverleners hier soms mee worstelen. Wil je als professional in de thuiszorg de beste (en juiste) zorg voor jouw cliënten organiseren, dan is een goede kennis van deze wetten onontbeerlijk. Kennis voor jou zelf als professional bij het geven van de juiste zorg, maar ook kennis om dit uit te leggen aan cliënten en hun naasten, zodat zij begrijpen waarom jij bepaalde keuzes maakt. En kennis om tijdig met de wijkverpleegkundige of anderen die indiceren (Wmo en Wlz) de juiste zorg en ondersteuning voor jouw cliënt te bespreken.

Om zorgprofessionals te ondersteunen bij het in  praktijk brengen van de nieuwe wet- en regelgeving VKI in 2017 een e-learning module gemaakt en een website met veel van die kennis op een rijtje. Deze website is onlangs geheel herzien, de herziening van de e-learning volgt op korte termijn. Ook organiseren we in 2021 2 workshops: een verdiepingsworkshop voor wijkverpleegkundigen die de zorg vanuit de Zvw indiceren (najaar) en deze workshop voor alle andere zorgverleners, zoals verzorgenden, thuisbegeleiders, verpleegkundigen, etc. Schrijf je in en neem je casussen mee!

Ter voorbereiding op de workshop vragen we je om de e-learning alvast te maken en voor jezelf te kijken waar voor jou onduidelijkheden zitten. Neem ook eens een kijkje op de website.

Programma

13.00
Inloop
13.30
Start workshop
15.00
Pauze
15.15
Tweede deel
17.00
Afronding