Wetgeving en financiering ouderenzorg voor wijkverpleegkundigen die de indicaties verzorgen

  • 07 oktober 2021
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Trainer(s): Jelle Reijngoudt
Maximaal aantal plaatsen: 25
Accreditatiepunten: 3

Informatie

Sinds 2015 indiceren en organiseren wijkverpleegkundigen de zorg uit de Zorgverzekeringswet. Veel wijkverpleegkundigen hebben hiervoor aanvullende scholing gevolgd. Toch worstelen zij soms met vragen als: 'past' mijn cliënt nog wel in de Zvw? Zou hij niet een indicatie voor de Wlz (Wet langdurige zorg) moeten krijgen?

En: hoe zit dat dan met de eigen bijdrage? Krijgt hij nog wel voldoende uren zorg en kan mijn organisatie die zorg leveren? Hoe zijn zaken als Meerzorg geregeld om de zorgval te voorkomen? Wat doe ik als een cliënt niet naar de Wlz wil of de gemeente geen ondersteuning wil indiceren vanuit de Wmo? Hoe ga jij hiermee om? Tegen welke dilemma’s loop jij aan?

De overheid heeft vanaf 2015 het stelsel van wetten en financiering in de langdurige ouderenzorg drastisch gewijzigd. Deze hervormingen in de zorg zijn gebaseerd op het wegvallen van de (oude) AWBZ en het daarmee in bedrijf komen van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wil je als professional in de thuiszorg de beste (en juiste) zorg voor jouw cliënten indiceren en organiseren dan is een goede kennis van deze wetten onontbeerlijk. Kennis voor jou zelf als professional bij het nemen van juiste besluiten rondom de inzet en organisatie van zorg, maar ook kennis om te delen met cliënten en hun naasten, maar ook met je team, zodat zij jouw besluiten zullen begrijpen en accepteren/opvolgen.

In deze verdiepende module gaan we vooral vanuit jouw praktijk kijken naar deze dilemma’s. Je gaat onder leiding van onze expert met elkaar het gesprek aan zodat je van de expert én vooral elkaar leert hoe je met die dilemma’s om kunt gaan. Schrijf je in en neem je casussen uit de praktijk mee!

Om zorgprofessionals te ondersteunen bij het in  praktijk brengen van de nieuwe wet- en regelgeving heeft VKI in 2017 een e-learning module gemaakt en een website met veel kennis op een rijtje. Deze website is onlangs geheel herzien, de herziening van de e-learning volgt op korte termijn. Ook organiseren we in 2021 2 workshops: deze verdiepingsworkshop voor wijkverpleegkundigen die de zorg vanuit de Zvw indiceren en een workshop voor alle andere zorgverleners, zoals verzorgenden, thuisbegeleiders, verpleegkundigen, etc. in het voorjaar.

Programma

13.00
Inloop met koffie en thee
13.30
Start bijeenkomst
15.00
Pauze
15.15
Deel 2 bijeenkomst
17.00
Afsluiting