Werkconferentie Verzorgenden in Transitie

  • 28 juni 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Maximaal aantal plaatsen: 80, alleen toegankelijk voor deelnemers aan het programma ViT
Accreditatiepunten: 3

Informatie

In deze werkconferentie delen teams die deelnemen aan het programma ViT met elkaar welke plannen ze hebben voor het komende jaar via posterpresentaties. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de Ronde Tafelgesprekken over het vak van verzorgende: wat vraagt de huidige tijd van verzorgenden en welke competenties hebben aandacht nodig?

Dit is de eerste werkconferentie ViT nadat de 9 teams gestart zijn. Ze zijn nu ongeveer 2,5 maanden bezig. In de werkconferentie presenteren we de overall resultaten van de teamscans, die alle teams hebben ingevuld:

  • welke thema’s spelen er in de teams?
  • zijn er overall conclusies te trekken

Vervolgens gaan de trainingsacteurs van Ervarea met de zaal aan de slag met twee praktijksituaties uit de dagelijkse praktijk van verzorgenden. Soortgelijke situaties hebben we ook met verzorgenden besproken in de Rondetafelgesprekken en we doen dat hier nog eens dunnetjes over.

Vragen die aan de orde komen:

  • voelen verzorgenden zich competent genoeg om met dergelijke situaties om te gaan?
  • wat zouden ze willen leren?

Na de praktijksituaties presenteren we de voorlopige resultaten van de Rondetafelgesprekken die in mei en juni hebben plaats gevonden.

De middag wordt afgesloten met een workshop door Ervarea over communicatie binnen het team. We gaan aan de slag met feedback en open communicatie binnen het team.

Het wordt al met al een interactieve en levendige middag die je als ViT-teams zeker niet mag missen!

Programma

13.30
Opening
13.35
Presentatie van de overall uitslagen van de teamscans
13.50
Het vakvrouwschap van de verzorgende
14.50
Presentatie van de resultaten van de Rondetafelgesprekken
15.00
Pauze en posterpresentaties
15.30
Workshop 'Communicatie binnen het team en feedback geven'
17.00
Afronding