Werkconferentie Verzorgenden in Transitie

  • 28 juni 2017
    13.30 - 17.00
    Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur
Accreditatiepunten: 3
Maximaal aantal plaatsen: 80, alleen toegankelijk voor deelnemers aan het programma ViT

Programma

13.30
Opening
13.35
Presentatie van de overall uitslagen van de teamscans
13.50
Het vakvrouwschap van de verzorgende
14.50
Presentatie van de resultaten van de Rondetafelgesprekken
15.00
Pauze en posterpresentaties
15.30
Workshop 'Communicatie binnen het team en feedback geven'
17.00
Afronding