Vroegtijdige zorgplanning en gedeelde besluitvorming (online)

  • 09 juni 2022
    14.00 - 16.30
    Online via Zoom
Duur van de bijeenkomst: 2,5 uur
Trainer(s): Marieke Groot en Jeanneke van der List
Accreditatiepunten: 2
Inschrijven

Informatie

In je werk als zorgverlener heb je vaak te maken met mensen die achteruit gaan. Misschien worden ze minder mobiel, gaan ze geestelijk achteruit of gaan ze wellicht binnen afzienbare tijd overlijden. Mensen moeten allerlei keuzes maken en beslissingen nemen over de wijze waarop ze hun leven willen doorbrengen, ook op het gebied van benodigde zorg.

Gedeelde besluitvorming

We weten allemaal dat de cliënt of bewoner zelf mag (moet) beslissen over alles wat met zijn leven te maken heeft. Jij kunt je cliënt en zijn mantelzorger helpen om die beslissingen te nemen. Gedeelde besluitvorming (ook wel shared decision making genoemd) is van belang als er iets te kiezen valt (bijvoorbeeld welke zorg de cliënt wil). Jij kan de cliënt vertellen wat de mogelijkheden zijn en wat consequenties van die mogelijkheden zijn. Natuurlijk geef je ook vanuit je professionaliteit informatie, zodat de cliënt bewust kan kiezen.

Vroegtijdige zorgplanning

Bij vroegtijdige zorgplanning worden de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten besproken en vastgelegd. Dit is in zorgsituaties waarin er sprake is van achteruitgang bij mensen met chronische aandoeningen en ook bij mensen met levensbedreigende ziekten van belang. Het is des te belangrijker als men aan een ziekte lijdt waarbij men zijn wensen op een zeker moment niet meer kan uiten of waarin je weet dat iemand achteruit gaat. Je bereidt mensen voor op die achteruitgang en de gevolgen die dat kan hebben, zodat ze na kunnen denken over wat ze willen als de achteruitgang een realiteit is geworden. Denk aan de inzet van een tillift, mogelijke opname, etc. ‘Praten over later’ moet vanzelfsprekend worden.

In deze interactieve workshop leer je meer over beide belangrijke onderdelen van je vak als verzorgende of verpleegkundige. Je gaat met elkaar in gesprek en je leert hoe je het goede gesprek met je cliënt of bewoner kunt voeren!

Programma

14.00
Start deel 1
15.15
Pauze
15.30
Start deel 2
16.30
Afronding en afsluiting