Training ‘Eerste hulp bij psychische problemen’

 • 03 september 2019
  13.00 - 16.15
  Centrum Djoj, Rotterdam
 • 26 september 2019
  13.00 - 16.15
  Centrum Djoj, Rotterdam
 • 10 oktober 2019
  13.00 - 16.15
  Centrum Djoj, Rotterdam
 • 29 oktober 2019
  13.00 - 16.15
  Centrum Djoj, Rotterdam
Duur van de bijeenkomst: 3,5 uur/bijeenkomst
Trainer(s): MHFA Nederland
Maximaal aantal plaatsen: 14
Accreditatiepunten: 12
Geen plaatsen meer beschikbaar

Informatie

Als iemand zich in zijn vinger snijdt pak je de EHBO-koffer. Maar wat doe je als je cliënt of mantelzorger een paniekaanval krijgt, zijn bed niet meer uitkomt of steeds somberder wordt? In de training 'Eerste hulp bij psychische problemen' wordt daar in 4 dagdelen aandacht aan besteed.

Psychische problemen komen vaak voor. In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ leer je hoe je eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis bevinden. Je krijgt informatie over verschillende psychische aandoeningen en leer je hoe je het gesprek aan kunt gaan met iemand die psychische problemen heeft. Ook leer je hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. In verschillende werkvormen krijg je tips hoe je met mensen met depressie, angst, psychose en middelenmisbruik om kun gaan. Crisissituaties die aan de orde komen zijn o.a. suïcide en suïcidale gedachten, paniekaanval, traumatische gebeurtenissen, ernstige gevolgen van alcohol- of drugsmisbruik. De cursus is zeer interactief waarin ook ruimte is voor jouw vragen en casuïstiek.

De cursus is o.a. bedoeld voor mensen die tijdens hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen. Het is met nadruk geen scholing die zorgverleners opleidt om mensen met psychiatrische problemen te begeleiden; het gaat om eerste hulp. De scholing wordt ook gegeven aan bijvoorbeeld wijkagenten, vrijwilligers, buschauffeurs, etc.

De cursus wordt verzorgd door MHFA Nederland (Mental Health First Aid). De cursus is een internationaal erkende cursus. Meer informatie vind je bij downloads.

Programma

De scholing vindt plaats op 4 middagen in september en oktober. Die vind je boven aan deze webpagina. De 14 plaatsen worden verdeeld over de kernpartners van VKI. Inschrijving vindt plaats in overleg met de programmaraadleden van VKI.

-
-